Văn bản – Tài liệu

Tn vn bnM t Thi gian Phn loi C quan ban hnhLnh Vc
Thông báo tiếp nhận vào làm công chức công tác tại các cơ quan thuộc UBND huyện Pác NặmTHÔNG TIN VĂN BẢN Số văn bản: TB số 115/TB-UBND Tên văn bản: Thông báo …08/06/21
Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/Cp-TTg ngày 20/2/2019 của Thủ tướng Chính phủTHÔNG TIN VĂN BẢN Số văn bản: Số 191/UBND-NLN Tên văn bản: Về việc triển …08/06/21