UBND huyện Pác Nặm chỉ đạo các địa phương thực hiện cày ải vụ đông – xuân năm 2012 – 2013

Các cơ quan liên quan và đoàn thể huyện phối hợp với UBND các xã tuyên truyền để người dân hiểu được mục đích của công tác cày ải trong sản xuất nông nghiệp;

UBND các xã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể xã phụ trách thôn, bản vận động nhân dân, hội viên của các đoàn thể tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi sau khi thu hoạch lúa mùa (trời mưa, đất còn mềm) tiến hành cày ải ngay toàn bộ diện tích đất ruộng phục vụ sản xuất vụ đông – xuân 2012 – 2013;

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp Ủy đảng, chính quyền địa phương, sự vào cuộc quyết liệt của các ban ngành, đoàn thể xã và các thôn, bản; nêu cao vai trò đầu tầu gương mẫu và trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, Chi bộ;

Đảng ủy, UBND các xã xây dựng kế hoạch chỉ đạo các Chi bộ, thôn bản trong việc thực hiện công tác cày ải.

Tại Văn bản, UBND huyện yêu cầu các địa phương thực hiện xong công tác cày ải và báo cáo về Thường trực UBND huyện (qua Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) trước ngày 31/1/2013./.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây