Trên 4.970ha rừng tự nhiên đã được giao khoán bảo vệ.

            Tính đến thời điểm này, huyện Pác Nặm đã tiến hành giao khoán khoanh nuôi, bảo vệ rừng tự nhiên được trên 4.970ha, trong đó khoán bảo vệ rừng là trên 3.920ha và hỗ trợ bảo vệ rừng là 1.050ha.

Công tác giao khoán khoanh nuôi, bảo vệ rừng tự nhiên được thực hiện hiệu quả.

            Số diện tích rừng tự nhiên đã được giáo khoán khoanh nuôi, bảo vệ được thực hiện tại tất cả 10/10 xã, gồm 59 thôn, bản với 191 hộ và nhóm hộ tham gia. Huyện Pác Nặm đã chỉ đạo Ban quản lý chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững huyện tiến hành ký Hợp đồng giao khoán với các cá nhân, hộ gia đình và cộng đồng thôn thực hiện công tác bảo vệ rừng theo đúng Luật định và đúng hồ sơ được duyệt.

            Toàn bộ số diện tích khoán khoanh nuôi, bảo vệ nói trên được các hộ nhận khoán thực hiện tương đối tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng theo Hợp đồng đã ký kết. Riêng đối với những cộng đồng thôn được giao khoán đã thành lập các tổ, đội tuần tra thường xuyên, đảm bảo không để xảy ra tình trạng chặt phá, khai thác trái phép. Còn lại những diện tích có rừng tự nhiên chưa được giao khoán thì hiện nay vẫn do UBND các xã trực tiếp quản lý. Việc thực hiện nghiệm thu, thanh toán nguồn kinh phí hỗ trợ đối với những diện tích giao khoán khoanh nuôi, bảo vệ rừng tự nhiên cũng được huyện triển khai một cách kịp thời, đầy đủ và chính xác./.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây