Thêm 381 hộ nghèo và cận nghèo ở Pác Nặm được vay vốn ưu đãi từ đầu năm.

            Từ đầu năm 2018 đến nay trên địa bàn huyện Pác Nặm đã có thêm 381 hộ nghèo và cận nghèo được vay vốn ưu đãi thông qua Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện.

Nhiều hộ dân đã thoát nghèo từ nguồn vốn vay ưu đãi này.

            Cụ thể, trong đó số hộ nghèo được vay ưu đãi theo Nghị định 78/2002/NĐ-CP là 343 hộ với số tiền gần 7,6 tỷ đồng. Số hộ cận nghèo được vay ưu đãi theo Quyết định 15/2013/QĐ-TTg là 38 hộ với số tiền 1 tỷ 443 triệu đồng. Nâng tổng số lượt hộ nghèo và cận nghèo hiện đang được vay vốn ưu đãi trên địa bàn toàn huyện lên 3.228 lượt hộ, tổng dư nợ đạt hơn 124 tỷ đồng.

            Để tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ nghèo và cận nghèo tiếp cận với nguồn vốn chính sách, phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Pác Nặm đã xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể. Ngoài ra, phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện cũng phối hợp chặt chẽ với các xã và các ban, ngành liên quan rà soát, lập danh sách các hộ có nhu cầu về vốn, công khai chủ trương, chính sách, đối tượng thụ hưởng để người dân biết.

Hầu hết nguồn vốn giải ngân đều được sử dụng đúng mục đích.

 

            Tăng cường giám sát quy trình bình xét cho vay bảo đảm dân chủ, khách quan, đúng đối tượng. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát và định hướng sử dụng vốn vay cho hộ dân, nhất là các hộ đồng bào vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, dảm bảo nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích và phát huy tối đa hiệu quả, góp phần tích cực vào công cuộc xóa đói giảm nghèo ở địa phương./.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây