Pác Nặm quản lý tốt nguồn vốn vay theo Quyết định 755/QĐ-TTg.

            Thời gian qua, huyện Pác Nặm đã chủ động triển khai và thực hiện tốt việc quản lý nguồn vốn vay hộ dân tộc thiểu số nghèo theo Quyết định số 755/QĐ-TTG của Chính phủ.

Hộ nghèo DTTS có thêm cơ hội phát triển kinh tế từ vốn vay theo Quyết định 755/QĐ-TTg.

            Hiện nay, tổng dư nợ của nguồn vốn vay theo Quyết định 755 tại Ngân hàng CSXH huyện Pác Nặm là 2,1 tỷ đồng. Huyện Pác Nặm cũng đã xác định chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo Quyết định 755/QĐ-TTg là một trong những nguồn tín dụng quan trọng, giúp cho địa phương thực hiện tốt hơn công tác xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Chính vì vậy, huyện đã và đang tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND các xã phải thống kê, rà soát đối tượng hưởng thụ một cách chính xác, công khai minh bạch, tạo mọi điều kiện tốt nhất để người dân tiếp cận với nguồn vốn vay. Đồng thời có phương án quản lý, định hướng cho các hộ dân sử dụng số vốn sao cho đúng mục đích và phát huy được tối đa hiệu quả.

            Sau một thời gian triển khai, Chính sách tín dụng theo Quyết định 755/QĐ-TTg đã tạo cơ hội rất lớn cho các hộ đồng bào DTTS và giúp cho đồng bào có sinh kế phù hợp, thay đổi, cải thiện nâng cao mức sống của mình. Giảm đi tâm lý trông chờ, ỷ lại, hỗ trợ có mục tiêu, có điều kiện và quan trọng nhất là nâng cao trách nhiệm của các hộ gia đình tiếp cận chính sách, tạo cho các hộ đồng bào DTTS tự vươn lên để thoát nghèo bền vững./.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây