Pác Nặm có 153 hội viên Phụ nữ được vay vốn “Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh Bắc Kạn”.

            Cho đến thời điểm này trên địa bàn huyện Pác Nặm đã thành lập được 13 tổ TK&VV nguồn “Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh Bắc Kạn” với tổng dư nợ đạt gần 1,3 tỷ đồng.

Đây là nguồn vốn vay hết sức quan trọng đối với hội viên phụ nữ Pác Nặm.

            Cụ thể, đã có 153 hội viên phụ nữ thuộc 4 xã là Nghiên Loan, Bộc Bố, Cổ Linh và Cao Tân được vay vốn ưu đãi từ “Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh Bắc Kạn” để đầu tư vào phát triển kinh tế hộ gia đình. Khi tham gia vào các tổ TK&VV này các hội viên phụ nữ không chỉ được ưu tiên tham gia các lớp tập huấn chuyển giao KHKT mà còn có nhiều cơ hội để chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế, chăm sóc sức khỏe, nuôi dạy con, xây dựng gia đình hạnh phúc….Năm 2018 này, huyện Pác Nặm tiếp tục phấn đấu thành lập mới được ít nhất 15 tổ TK&VV để hỗ trợ vốn cho hơn 200 hội viên phụ nữ ở các xã còn lại.

            Cùng với các nguồn vốn vay ưu đãi khác thì “Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh Bắc Kạn” thực sự là nguồn vốn có ý nghĩa hết sức quan trọng, giúp các hội viên phụ nữ ở Pác Nặm, nhất là hội viên đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện tốt để tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống, góp phần thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo bền vững ở địa phương./.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây