Nhìn lại kết quả thực hiện các Chính sách Dân tộc trên địa bàn huyện vùng cao Pác Nặm 5 năm qua.

             Huyện Pác Nặm được thành lập trên cơ sở tách ra từ 10 xã nghèo nhất của huyện Ba Bể theo Nghị định số 56/2003/NĐ-CP ngày 28/05/2003 của Chính phủ; chính thức làm lễ ra mắt và đi vào hoạt động từ ngày 19/8/2003.  Là huyện miền núi vùng cao nằm ở phía Bắc của tỉnh Bắc Kạn, cách trung tâm Thành phố Bắc Kạn hơn 90 km. Pác Nặm là một trong 62 huyện nghèo của cả nước được hỗ trợ từ Chương trình 30a của Chính phủ, 70% xã thuộc diện hỗ trợ từ Chương trình 135. Huyện có tổng diện tích đất tự nhiên trên 47.500ha, trong đó: Diện tích đất nông nghiệp có hơn 46.000 ha, chiếm 96,94%; Diện tích đất phi nông nghiệp trên 1.134 ha, chiếm 2,39%; Diện tích đất chưa sử dụng 319,92 ha, chiếm 0,67%. Trên địa bàn huyện có 10 đơn vị hành chính với 118 thôn, gồm 07 dân tộc anh em cùng sinh sống là: Tày, Nùng, Mông, Dao, Sán Chỉ, Kinh, Hoa, với dân số trung bình 33.452 người.

           Trên địa bàn huyện Pác Nặm, đồng bào Dân tộc thiểu số chiếm trên 98% dân số, sinh sống tại các thôn, bản ở tất cả các xã, các dân tộc có sự đoàn kết thống nhất, mỗi dân tộc đều gìn giữ được những phong tục tập quán truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình.

Pác Nặm huyện miền núi vùng cao nằm ở phía Bắc của tỉnh Bắc Kạn.

            Sau 5 năm triển khai thực hiện, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tập trung chỉ đạo đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, các chính sách dân tộc tại huyện Pác Nặm đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cùng với sự phát triển chung của nền kinh tế tỉnh nhà, kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi huyện Pác Nặm những năm vừa qua có sự tăng trưởng và phát triển đáng kể. Năm 2018, tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện đạt trên 11,6%. Cơ cấu kinh tế cũng có sự thay đổi theo hướng tăng tỷ trọng ở tất cả các nghành, trong đó tỷ trọng ngành Nông – Lâm nghiệp vẫn là ngành chủ đạo của địa phương chiếm tới trên 75%. Các ngành dịch vụ, thương mại, công nghiệp tiếp tục có bước phát triển ổn định và bền vững.

            Trong phát triển sản xuất, địa phương đã tập trung đầu tư và phát triển được hàng 100 mô hình sản xuất, nhiều mô hình liên kết theo chuỗi giá trị, ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, thích ứng với biến đổi khí hậu, dần hình thành được một số vùng sản xuất tập trung theo hướng hàng hóa. Nhiều tiến bộ kỹ thuật mới được chuyển giao, hỗ trợ, nhiều mô hình được khẳng định trong thực tiễn sản xuất giúp nông dân nâng cao năng suất, tăng hiệu quả kinh tế.

Tỷ trọng ngành Nông – Lâm nghiệp của huyện phương chiếm tới trên 75%.

             Về xã Bằng Thành hôm nay, ai cũng cảm nhận được sự thay da đổi thịt của vùng quê cách mạng nơi đây. Những con đường trong các thôn, bản được bê tông hóa. Người nông dân từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thi đua sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa… Có được kết quả đó là nhờ Đảng bộ, Chính quyền xã đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân trong việc phát triển kinh tế – xã hội, tham gia xây dựng nông thôn mới.

             Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 3, nhiệm kỳ 2015-2020. Đảng ủy xã đã tập trung chỉ đạo cấp uỷ, chính quyền các thôn chủ động khắc phục mọi khó khăn, hướng dẫn và đôn đốc nhân dân tu sửa, nạo vét kênh mương để đảm bảo nguồn nước tưới phụ vụ cho sản xuất, từ đó, đã thu được những kết quả tích cực. Diện tích, năng suất và sản lượng các loại cây trồng đều đạt và vượt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Bênh cạnh đó, công tác chăn nuôi – thú y, lâm nghiệp, thủy sản,… cũng được Đảng bộ xã chỉ đạo UBND xã và các đoàn thể điều hành, đôn đốc thực hiện một cách quyết liệt, mang lại hiệu quả cao. Đặc biệt, xã Bằng Thành đã phát huy được lợi thế về phát triển kinh tế rừng, chỉ trong 5 năm từ 2014-2019 toàn xã đã trồng mới được 315,62ha rừng sản xuất, trồng sau khai thác được trên 160ha, hiện xã có gần 15ha đã đến tuổi khai thác. Nhiều hộ dân đã có thu nhập hàng trăm triệu đồng từ trồng rừng, vươn lên trở thành hộ khá giả tại địa phương. Đến nay toàn xã Bằng Thành chỉ còn 43,46% hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới.

Kinh tế rừng là thế mạnh được Bằng Thành tập trung phát triển.

            Những kết quả mà xã Bằng Thành đạt được chỉ là một trong những điểm nổi bật trong bức tranh tổng thể đầy sáng lạng mà huyện Pác Nặm đã thu được trong 5 năm qua. Bằng các nguồn vốn hỗ trợ, đầu tư của Nhà nước, của các tổ chức, tập đoàn…Đặc biệt là sự đoàn kết, gắn bó, nỗ lực vượt khó vươn lên của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện nhà, đời sống kinh tế xã hội của người dân không ngừng được nâng lên qua từng năm. Chỉ tính riêng trong giai đoạn 2014-2019, từ các nguồn vốn chương trình, dự án như chương trình 135, chương trình 30a, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới… huyện Pác Nặm đã dành hơn 250 tỷ đồng để đầu tư cải thiện, nâng cấp và xây dựng mới hệ thống cơ sở hạ tầng, trong đó ưu tiên chủ yếu cho phát triển cơ sở hạ tầng vùng nông thôn, vùng đồng bào DTTS. Đây chính là tiền đề hết sức quan trọng để thúc đẩy KTXH ở những vùng này phát triển một cách ổn định và bền vững.

            Bên cạnh đó, hàng trăm tỷ đồng cũng đã được dành cho việc hỗ trợ phát triển sản xuất và nhân rộng các mô hình giảm nghèo trên địa bàn huyện. Với phương châm “Trao cần câu thay vì cho con cá”, huyện Pác Nặm đã triển khai các nguồn vốn một cách hợp lý, phù hợp với đặc điểm của từng vùng, từng hộ nghèo. Các hộ nghèo, hộ đồng bào DTTS không chỉ được hỗ trợ về giống, phân bón, vật tư nông nghiệp, máy móc nông cụ phục vụ hoạt động sản xuất mà còn được tham gia các mô hình dự án trồng trọt chăn nuôi hiệu quả. Nếu như trước đây các hộ nghèo, hộ đồng bào DTTS chỉ trông chờ ỷ lại vào chính sách của Đảng, Nhà nước thì giờ đây họ đã biết tự thân vận động, tìm hướng đi riêng để cải thiện cuộc sống. 

            Song song với đó, người dân cũng được tạo mọi điều kiện tốt nhất để được tiếp cận và hưởng thụ các chế độ chính sách đặc thù mà Đảng, Nhà nước dành cho hộ nghèo và hộ đồng bào DTTS. Những chính sách như: Tín dụng, cho vay ưu đãi đối với vùng khó khăn; Hỗ trợ học sinh con hộ nghèo; chính sách theo quyết định số 54/2012/QĐ-TTg; Hỗ trợ hộ nghèo làm nhà ở; Quyết định 755/QĐ-TTg….đều được huyện Pác Nặm triển khai một cách đầy đủ, kịp thời và chính xác nhất tới tay người dân, đảm bảo việc chăm lo cho nhân dân có được cuộc sống ấm no, thóc gạo luôn vun đầy, con cái được học hành, mái nhà không dột nát….

Đồng bào DTTS được tạo điều kiện tốt nhất để hưởng thụ các chính sách.

            Công tác giáo dục và chăm sóc sức khoẻ cho đồng bào DTTS được huyện quan tâm đầu tư và phát triển mạnh, quy mô giáo dục – đào tạo được mở rộng, chất lượng giáo dục các ngành học, bậc học, cấp học có chuyển biến tích cực. Hệ thống các trường phổ thông Dân tộc bán trú được củng cố, tăng cường; Mạng lưới trung tâm học tập cộng đồng được phát triển ở 100% xã. Hàng năm tỷ lệ tốt nghiệp THCS đạt 100%, tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông đạt từ 95% trở lên. 100% giáo viên các bậc học đạt chuẩn về trình độ. Có 04 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1; 10/10 xã hoàn thành phổ cập giáo dục xóa mù chữ, 10/10 xã có trung tâm học tập công đồng; tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi đến lớp đạt 99,7%, có trên 93,35% số phòng học được xây dựng kiên cố, bán kiên cố.

            Cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế phục vụ cho việc khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân được quan tâm đầu tư; Đội ngũ cán bộ y, bác sỹ thường xuyên được bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, 10/10 trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia về y tế xã. Các trạm Y tế xã đều có bác sỹ làm việc. Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi được tiêm chủng đầy đủ hàng năm đạt trên 99%, giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng trung bình hàng năm 17%, đạt so với Nghị quyết Đại hội đề ra, 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu được cấp thẻ bảo hiểm y tế.

Chất lượng giáo dục các ngành học, bậc học, cấp học có chuyển biến tích cực.

             Các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước về quốc phòng, an ninh được quán triệt, thực hiện nghiêm túc. Công tác giáo dục quốc phòng toàn dân và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh được triển khai thực hiện có hiệu quả. Lực lượng vũ trang được củng cố, kiện toàn cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững mạnh phù hợp với tình hình phát triển kinh tế – xã hội của huyện. Các cấp, các ngành đã phối hợp tốt trong việc đảm bảo giữ vững an ninh nội bộ, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Tập trung chỉ đạo có hiệu quả các đợt cao điểm phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm. Đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự cho các sự kiện chính trị của Đảng, Nhà nước và các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, của địa phương. Tăng cường thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng. Công tác nắm tình hình an ninh chính trị vùng đồng bào dân tộc thường xuyên được duy trì, chủ động trong việc xử lý tình huống, không để xảy ra bị động, bất ngờ, hình thành các điểm nóng gây bất an trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số….

Tình hình QP-AN luôn được giữ vững ổn định.

             Công tác phát triển đảng luôn được Đảng bộ huyện Pác Nặm đặc biệt trú trọng thực hiện, nhất là công tác phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số, đảng viên tại các chi bộ vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn. Hiện toàn huyện Pác Nặm có 39 tổ chức cơ sở đảng, 12 đảng bộ cơ sở, 27 chi bộ cơ sở với 143 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Toàn Đảng bộ huyện có 2.576 đảng viên, trong đó Đảng viên là người dân tộc thiểu số có trên 2.400 đồng chí, chiếm tỷ lệ 92,23%. Đây chính là lực lượng nòng cốt của huyện trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước và tham gia tích cực vào các phong trào phát triển KTXH ở cơ sở.

            Các đảng viên DTTS sau khi được kết nạp đứng vào hàng ngũ của Đảng đều phát huy được vai trò đầu tầu gương mẫu, trở thành cầu nối tin cậy giữa Cấp ủy, Chính quyền địa phương với quần chúng nhân dân. Từ đó tạo được sự ổn định về chính trị, phát triển về kinh tế – xã hội, làm cho nhân dân phấn khởi, niềm tin của nhân dân với Đảng, Chính quyền ngày càng được củng cố và nâng lên.

Vai trò của các Đảng viên DTTS được huyện phát huy tốt.

            Với quan điểm xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trên địa bàn… Đây chính là cơ sở được xác định để xây dựng huyện Pác Nặm vươn lên, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân trong huyện. Với nhiều giải pháp quan trọng, Đảng bộ huyện Pác Nặm đã và đang nỗ lực thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới.

          Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền huyện Pác Nặm đã triển khai và thực hiện nhiều giải pháp để cải thiện và nâng cao đời sống cho nhân dân. Một mặt tranh thủ sự giúp đỡ của tỉnh và các chương trình mục tiêu quốc gia cùng với nội lực của huyện, diện mạo vùng nông thôn của huyện đã có nhiều khởi sắc và thay đổi theo hướng tích cực. Kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội thiết yếu vùng nông thôn trên địa bàn như: điện, đưòng, trường học, trạm y tế, công trình thuỷ, lợi, nước sinh hoạt, các công trình phúc lợi xã hội cũng đã cơ bản được hoàn thiện. Chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo đã được triển khai hiệu quả. Để có được kết quả đó, Huyện uỷ đã ban hành các nghị quyết chuyên đề đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, nông thôn…..Chính vì vậy, đời sống vật chất, tinh thần của người dân khu vực nông thôn của huyện ngày được nâng lên.

           Với phương châm :“phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng dân cư địa phương, nông dân là chủ thể nông thôn mới đồng thời cũng là người được hưởng thụ những thành quả trong xây dựng nông thôn mới, người nông dân được dân chủ bàn bạc, được góp ý và được cùng quyết định trên cơ sở các quy định của nhà nước và phù hợp với điều kiện địa hình, phong tục tập quán của địa phương”. Huyện Pác Nặm đã xây dựng đề án tổng thể xây dựng nông thôn mới của huyện đến năm 2020, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện có bộ phận chuyên trách giúp việc nằm trong phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân theo dõi, chỉ đạo các xã; chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Chương trình xây dựng nông thôn mới ở Pác Nặm được triển khai một cách tích cực.

Phong trào XDNTM được người dân trên địa bàn huyện nhiệt tình ủng hộ.

           Công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng với nhiều hình thức giúp nhân dân hiểu mục đích, nội dung, tư tưởng chỉ đạo, cơ chế chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới để người dân nâng cao hiểu biết, nhận thức được xây dựng nông thôn mới là quyền lợi, nghĩa vụ của chính họ, xây dựng nông thôn mới để cho họ có một cuộc sống thực sự ấm no hơn, đầy đủ hơn…

            Ủy ban nhân dân huyện đã xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng năm, trong đó trú trọng xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ và từng bước hiện đại; cơ cầu kinh tế và các hình thức sản xuất hợp lý; gắn phát triển nông nghiệp với phát triển công nghiệp và dịch vụ; gắn xây dựng nông thôn với đô thị theo quy hoạch; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nông thôn phát triển ổn định, giàu bản sắc văn hoá dân tộc, môi trường được bảo vệ, an ninh chính trị được giữ vững, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Với sự chỉ đạo tích cực của BCĐ cấp huyện, chương trình xây dựng NTM ở Pác Nặm đã trở thành một phong trào thi đua rộng khắp. Không chỉ có các phòng, ban chuyên môn vào cuộc một cách tích cực mà Pác Nặm đang huy động được sức mạnh cuả cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân cùng tham gia. Người dân Pác Nặm mới đầu nhắc đến từ “xây dựng nông thôn mới” như một cụm từ quen quen lạ lạ, nay nhờ tuyên truyền, vận động họ đã hiểu được ý nghĩa của chương trình. Người dân Pác Nặm đã hiểu rằng đây là cơ hội để họ có thể nâng cao chất lượng cuộc sống của mình trên chính mảnh rừng, thửa ruộng, mảnh vườn đã từng gắn bó với họ bao đời nay… Chính vì vậy, nhiều hộ gia đình dù kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng vẫn tự nguyện hiến hàng nghìn m2 đất để xây nhà văn hoá, xây đường liên thôn….Cụ thể, từ năm 2014 đến nay, nhân dân các dân tộc huyện Pác Nặm đã hiến trên 23.500m2 đất, đóng góp 28.637 ngày công lao động, điển hình như: Gia đình ông Hoàng Thanh Kim thôn Bản Sáp xã Xuân La; Gia đình bà Đặng Mùi Khe thôn Phia Đăm xã Bằng Thành hay như tập thể thôn Nà Muồng xã Giáo Hiệu, thôn Bản Sáng xã Cổ Linh…v..v..

Bộ mặt nông thôn, miền núi ở Pác Nặm ngày càng khởi sắc.

           Xây dựng nông thôn mới với một huyện vẫn còn nhiều khó khăn như Pác Nặm không phải là dễ. Song với sự vào cuộc, sự cố gắng của cả hệ thống chính trị cùng với sự đồng thuận cao của người dân, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Pác Nặm sẽ sớm có nhiều bứt phá trong lộ trình thực hiện chương trình mang ý nghĩa quan trọng này.

           Có thể nói việc thực hiện đồng bộ và có hiệu quả chính sách dân tộc đã đem lại thay đổi về mọi mặt kinh tế- xã hội, trong đó rõ nét nhất là công tác giảm nghèo. Đến thời điểm hiện nay toàn huyện còn 2.770 hộ nghèo với 14.009 khẩu, chiếm 38,84% tổng số hộ toàn huyện (trong đó hộ nghèo DTTS chiếm 99,6% tổng số hộ nghèo); hộ cận nghèo là 985 hộ với 4.700 khẩu, chiếm 13,81% (trong đó hộ cận nghèo DTTS chiếm 99,8%).. Huyện Pác Nặm xác định Đại hội Đại biểu các DTTS huyện lần thứ 3 năm 2019 là một sự kiện quan trọng của địa phương. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá lại toàn bộ hoạt động của Đảng bộ, chính quyền, hệ thống chính trị của huyện trong việc thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn huyện. Ngoài việc đánh giá đúng thực trạng, ghi nhận những thành tựu, Đại hội cũng rút ra những bài học kinh nghiệm triển khai thực hiện mục tiêu nhiệm vụ công tác dân tộc trong giai đoạn tiếp theo./.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây