Làm tốt công tác bồi dưỡng KTQP&AN cho các đối tượng

Năm 2020, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện Pác Nặm đã làm tốt công tác bồi dưỡng KTQP&AN cho các đối tượng.

Công tác bồi dưỡng KTQP&AN cho các đối tượng luôn được huyện trú trọng triển khai thực hiện

Cụ thể, phối hợp tham mưu cử cán bộ tham gia bồi dưỡng KTQP&AN đối tượng 2 được 03 đồng chí; bồi dưỡng đối tượng 3 được 21 đồng chí; phối hợp mở 1 lớp bồi dưỡng đối tượng 4 cho 32 đồng chí; chỉ đạo Hội đồng GDQP&AN các xã mở được 4 lớp bồi dưỡng đối tượng 4 cấp xã, quân số 92 đồng chí. Kết quả kiểm tra các nội dung của các đối tượng tham gia bồi dưỡng ở các cấp đều đạt khá và giỏi, đảm bảo an toàn.

Năm 2021, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức rà soát, tập huấn, bồi dưỡng KTQP&AN theo phân cấp, đảm bảo đúng, đủ nội dung chương trình, thời gian theo quy định, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị./.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây