Huyện Pác Nặm phấn đấu giải quyết việc làm cho 1.000 lao động trong năm 2021

    Trong năm 2020, toàn huyện đã thực hiện giải quyết việc làm cho 1.422 lao động, đạt 203,14% KH. Năm 2021 huyện Pác Nặm phấn đấu giải quyết việc làm cho 1.000 lao động.

Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm được huyện Pác Nặm trú trong thực hiện có hiệu quả.

   Cụ thể, trong tổng số lao động đã được giải quyết việc làm, có 549 lao động được giải quyết việc làm mới, đạt trên 137% KH, có 104 lao động đi xuất khẩu tại các thị trường Nhật Bản và Đài Loan, đạt trên 170 % kế hoach năm. Có 66 lao động được tạo việc làm tại chỗ thông qua vay vốn theo Nghị định 61/2015/NĐ-CP với tổng số kinh phí 3 tỷ 124 triệu đồng. Có 255 lao động được giải quyết việc làm công thông qua các công trình thuộc Chương trình 135, 30a, chương trình xây dựng nông thôn mới. Giải quyết việc làm thông qua đi hợp đồng lao động tại các đơn vị sự nghiệp, các Công ty, Doanh nghiệp, các đơn vị kinh doanh trong và ngoại tỉnh được 997 lao động.

   Năm 2021 huyện Pác Nặm phấn đấu giải quyết việc làm cho 1.000 lao động, trong đó tạo việc làm mới cho 400 lao động; Phấn đấu đưa 60 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài tại các thị trường có thu nhập cao như Nhật Bản, Đài Loan…./.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây