Huyện Pác Nặm nỗ lực giải ngân các nguồn vốn XDCB.

            Trong thời gian qua, huyện Pác Nặm đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND các xã tập trung triển khai các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn XDCB, đảm bảo theo đúng kế hoạch được giao.

Huyện Pác Nặm đang tập trung thực hiện tốt kế hoạch giải ngân các nguồn vốn XDCB.

            Tính đến thời điểm giữa tháng 2/2020, toàn huyện Pác Nặm đã giải ngân được trên 106 tỷ đồng trong tổng số gần 126 tỷ đồng nguồn vốn được giao của năm 2019, đạt 84,5% kế hoạch. Cụ thể, đối với nguồn vốn kéo dài năm 2018 sang năm 2019 là 16,1 tỷ đồng, huyện đã giải ngân được 97,2% kế hoạch. Nguồn vốn XDCB năm 2019 được phân bổ trên 109,7 tỷ đồng huyện đã giải ngân được 82,7% kế hoạch, tương đương 90,7 tỷ đồng. Riêng đối với nguồn vốn năm 2020, đến thời điểm này huyện Pác Nặm được phân bổ trên 60,3 tỷ đồng, huyện đã giao cho các đơn vị triển khai thực hiện các hạng mục công trình theo kế hoạch đã được phê duyệt, với số tiền đã giải ngân đạt 2,6%.

Đẩy nhanh tiến độ các công trình là một trong những giải pháp quan trọng.

            Ngay từ đầu năm, huyện Pác Nặm đã thực hiện giao vốn cho các đơn vị nhà thầu theo đúng nguyên tắc, quy định; yêu cầu các nhà thầu tập trung nhân lực, phương tiện để đảm bảo tiến độ thi công và chất lượng công trình. Ðể đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn, huyện áp dụng biện pháp đôn đốc kết hợp với chốt khối lượng đối với các đơn vị nhà thầu; công trình có khối lượng công việc hoàn thành sẽ được thanh toán, không đợi đến khi công trình hoàn thành mới giải ngân….Việc chốt khối lượng cũng đã tạo điều kiện vốn cho các nhà thầu. Đảm bảo công tác giải ngân đạt kết quả tốt nhất./.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây