Văn bản -Tài liệu

Thông báo tiếp nhận vào làm công chức công tác tại các cơ quan thuộc UBND huyện Pác Nặm

THÔNG TIN VĂN BẢN Số văn bản: TB số 115/TB-UBND Tên văn bản: Thông báo tiếp nhận vào làm công chức công tác tại các cơ quan thuộc UBND huyện Pác Nặm Lĩnh vực: Cơ quan ban hành: Ngày ban hành: 24/03/2021 Trích yếu VB: undefined Tệp đính kèm Tải về Chuột...

Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/Cp-TTg ngày 20/2/2019 của Thủ tướng Chính phủ

THÔNG TIN VĂN BẢN Số văn bản: Số 191/UBND-NLN Tên văn bản: Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/Cp-TTg ngày 20/2/2019 của Thủ tướng Chính phủ Lĩnh vực: Cơ quan ban hành: Ngày ban hành: 04/03/2019 Trích yếu VB: undefined Tệp đính kèm Chưa có tệp tin