Phòng chống Covid-19

Khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây...

Khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây raCorona

Nhìn lại kết quả thực hiện các Chính sách Dân tộc trên địa bàn huyện vùng cao Pác Nặm 5 năm qua.

             Huyện Pác Nặm được thành lập trên cơ sở tách ra từ 10 xã nghèo nhất của huyện Ba Bể theo Nghị định số 56/2003/NĐ-CP ngày 28/05/2003 của Chính phủ; chính thức làm...

Lịch sử hình thành và khái quát về kinh tế – xã hội huyện Pác Nặm

Huyện Pác Nặm được thành lập năm 2003 Huyện Pác Nặm được thành lập năm 2003 theo Nghị định số 56/2003/NĐ-CP ngày 28/5/2003 của Chính phủ. Theo đó, huyện Pác Nặm được thành lập trên cơ sở 47.364ha diện tích tự...

Khái quát chung về điều kiện tự nhiên huyện Pác Nặm

Huyện Pác Nặm được thành lập năm 2003 theo Nghị định số 56/2003/NĐ-CP ngày 28/5/2003 của Chính phủ. Theo đó, huyện Pác Nặm được thành lập trên cơ sở 47.364ha diện tích tự nhiên và 26.131 nhân khẩu của huyện...

Người dân Pác Nặm trú trọng phát triển chăn nuôi Dê.

          Theo thống kê của ngành chức năng huyện Pác Nặm thì đến thời điểm này trên địa bàn toàn huyện có 385 hộ dân đầu tư chăn nuôi Dê với tổng đàn đạt trên...