Bàn giao Trạm Truyền thanh cơ sở xã Giáo Hiệu.

            Thực hiện dự án “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn vừa nghiệm thu và bàn giao hệ thống trạm truyền thanh cơ sở cho xã Giáo Hiệu.

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn tiến hành bàn giao hệ thống Truyền thanh cơ sở cho xã Giáo Hiệu.

            Trạm Truyền thanh được dự án trang bị mới với các thiết bị máy móc như: Máy phát thanh FM, hệ thống ăng ten phát sóng; bộ thu FM chuyên dụng; cáp dẫn sóng; card giải mã tín hiệu điều khiển RDS từ trung tâm phát sóng lắp đặt trong cụm thu; bộ mã trung tâm điều khiển các cụm thu và các cụm loa truyền thanh; bàn trộn âm thanh 4 đường; bộ chảo thu tín hiệu vệ tinh; bộ máy vi tính sản xuất chương trình…

             Việc trang bị hệ thống truyền thanh cơ sở góp phần giúp chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân, tuyên truyền, giới thiệu rộng rãi những gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước, phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh… Nhằm động viên, khích lệ các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua lao động, sản xuất, góp phần xây dựng quê hương giàu mạnh. Dự án cũng sẽ giúp xã Giáo Hiệu hoàn thành tiêu chí số 8 về thông tin và truyền thông trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới./.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây