20 tập thể, 31 cá nhân được tặng giấy khen có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2021

Sau 5 năm thực hiện, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã có sức lan tỏa sâu rộng, qua đó xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, mô hình tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng.

Xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, nhiều mô hình mới, cách làm hay trong lao động sản xuất

Tại huyện Pác Nặm, giai đoạn 2016 – 2021 toàn huyện đã có 20 tập thể và 31 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được huyện tặng giấy khen.

Cùng với đó, việc tổ chức quán triệt, học tập các chuyên đề tại các chi, đảng bộ, cơ quan, đơn vị được thực hiện nghiêm túc, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên tham gia. Sau khi học tập chuyên đề, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đều viết bài thu hoạch về nhận thức của cá nhân trong việc học tập các chuyên đề. Trong 5 năm qua, toàn huyện có 15.486 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và đăng ký việc làm theo Bác. Qua đó tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân; xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, nhiều mô hình mới, cách làm hay trong lao động sản xuất, công tác, tạo được sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương./.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây