Thứ Bảy, 19/06/21

Tin mới nhất

Chương trình truyền thanh

Thông báo tiếp nhận vào làm công chức công tác tại các cơ quan thuộc UBND huyện Pác Nặm

THÔNG TIN VĂN BẢN Số văn bản: TB số 115/TB-UBND Tên văn bản: Thông báo tiếp nhận vào làm công chức công tác tại các cơ quan thuộc...

Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/Cp-TTg ngày 20/2/2019 của Thủ tướng Chính phủ

THÔNG TIN VĂN BẢN Số văn bản: Số 191/UBND-NLN Tên văn bản: Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/Cp-TTg ngày 20/2/2019 của Thủ tướng Chính...

Kế hoạch vận động ủng hộ phòng chống Covit-19 của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Pác Nặm

Ngày 01/6/2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Pác Nặm ban hành Kế hoạch số 61 /KH-MTTQ-BTT và lời kêu gọi Thực hiện đợt...