Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Hoạt động HĐND - UBND

Thành phố Bắc Kạn giao ban triển khai nhiệm vụ tháng...

Sáng ngày 4/11, UBND thành phố Bắc Kạn giao ban đánh giá công tác tháng 10; triển khai nhiệm vụ tháng 11/2019. Đồng chí Dương Hữu Bường, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn chủ trì hội nghị.

Kinh tế

Chính trị

Quốc phòng - An Ninh

Hoạt động của phường xã

Thông báo

Đấu giá - Đấu thầu

Video hoạt động

Chương trình truyền thanh

[player id=275]

[player id=275]

[player id=275]

[player id=275]

[player id=275]

[player id=275]

Hình ảnh hoạt động